Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Od lutego 2022 roku obsługa Karty Dużej Rodziny odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Mazowieckim W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Prawo do karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. Prawo do posiadania Kart przysługuje dziecku:

1) do ukończenia 18 roku życia

2) do ukończenia 24 roku życia- w przypadku gdy uczy się w:

- szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

- szkole wyższej do dnia 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie

3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzicom lub małżonkowi rodzica, Karta przysługuje bezterminowo.

Wniosek o wydanie Karty składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027