Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy.

Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Zakres usług opiekuńczych

Czynności pielęgnacyjne.

 1. toaleta chorego w łóżku
 2. pomoc przy kąpieli
 3. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 4. prześcielenie łóżka
 5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 6. zgłaszanie wizyt lekarskich
 7. inne czynności wynikające ze stanu chorego
 8. realizacja recept

Czynności gospodarcze.

 1. przynoszenie opału
 2. palenie w piecu
 3. mycie okien (2 razy w roku) w pokoju podopiecznego
 4. utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego
 5. pranie bielizny chorego ( w sprzęcie zmechanizowanym )
 6. przygotowywanie i pomoc w spożywaniu posiłków
 7. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
 8. zakupy niezbędnych artykułów na potrzeby chorego

Czynności opiekuńcze

załatwianie spraw podopiecznego :

 1. uiszczanie opłat
 2. prowadzenie podręcznego zeszytu wydatków
 3. spacery

W razie konieczności, zakres czynności opiekunki domowej może ulec zmianie.

Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

 • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
 • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
 • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
 • poprawa samopoczucia,
 • zwiększanie samodzielności,
 • mobilizowanie do własnej aktywności,
 • zapobieganie izolacji społecznej.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych  wynosi 17,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego dyrektor może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na:

 • wysokie wydatki na leki,
 • wysokie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,
 • duże ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą,
 • ponoszenie opłat za usługi świadczone na rzecz innego członka rodziny,
 • ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce lecznico-pielęgnacyjnej, rodzinie zastępczej lub innej placówce,
 • inne uzasadnione okoliczności.

O zwolnieniu z opłat decyduje dyrektor ośrodka pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny