Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze  czyli „500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że prowadzi postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195), która wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2016 roku. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia:

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi  prawnemu lub faktycznemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 2. Przysługuje do 18 roku życia dziecka,
 3. Na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osoby otrzymują świadczenie,  jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko  niepełnosprawne dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1 200,00 zł.
 4. Na drugie i kolejne dziecko ww. osoby otrzymują świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodów.
 5. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.
 6. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane  na okresy trwające  od 1 października danego roku do 30 września roku następnego.
 7. Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 lipca drogą elektroniczną i od dnia 1 sierpnia drogą papierową danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim  ul. Partyzantów 7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługujące za miesiąc października danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 8. Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych. W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną obowiązują te same zasady jak przy wnioskach składanych w formie papierowej (patrz pkt. 6).
 9. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub pierwsze dziecko ustalany jest dochód rodziny,  do wniosku należy dołączyć załączniki od  1 do 3, które są udostępnione wraz z wnioskiem oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenie prawa do ww. świadczenia a zwłaszcza w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 10. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r., rokiem z którego dochody stanowią podstawę do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014
 11. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca , w którym wpłynął wniosek  z prawidłowo wypełnionymi dokumentami nie wcześniej jednak niż od dnia odpowiednio urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 12. Świadczenie wychowawcze jest realizowane w sposób wskazany przez wnioskodawcę tj. przelewem na konto bankowe lub gotówką w kasie Ośrodka.

Ponadto informujemy, że aktualne informacje można również uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem mpips.gov.pl

Co się zmieni w "Programie 500+"

Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?Zmiany w programie Rodzina 500 plus wchodzą w życie 1 lipca 2019 roku. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.To najważniejsza zmiana. Do tej pory wsparcie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie można było otrzymać też na pierwsze dziecko, rozumiane jako najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończe-nia 18 roku życia ale po spełnieniu kryterium dochodowego. Od 1 lipca kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice. W sumie wsparcie trafi do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci.

Czytaj więcej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny