Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Informacja dotycząca stypendiów socjalnych

Utworzono dnia 05.09.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 września 2019 roku będzie prowadził postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Podstawą do ubiegania się o stypendium socjalne jest miesięczna wysokość  dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego  528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Składając wniosek należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 roku.

Stypendium przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium socjalne przysługuje wyłącznie:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

  • rodzice niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły.

Wnioski na rok szkolny 2019/2020 składa się w terminie od 2 do 13 września 2019 roku.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października  2019 roku.

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajecia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do  15 lutego 2019 roku.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego w sposób szczegółowy określa jakie dokumenty należy załączyć do prawidłowego wyliczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do nabycia świadczenia w postaci stypendium szkolnego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny